How To Exam?

a knowledge trading engine...


University of Hyderabad (UoH) 2011 M.A Hindi Entrance for M .A( Lnguage and Literature) - Question Paper

Tuesday, 11 June 2013 06:55WebUNIVERSITY OF HYDERABAD ENTRANCE EXAMINATIONS, JUNE 2011 M.A. (Hindi Language & Literature)

Time: 2 Hours Max. Marks: 100 Hall Ticket No._

Instructions to the candidate

1.    The question paper consists of two parts viz. Part A and Part B

2.    Part A is of objective type and has to be answered in the paper itself.

Note: (a) There is negative marking in this part.

0.33 marks will be deducted for each wrong answer.

(b) No mark will be deducted for an unanswered bit.

3.    Part B contains the questions of descriptive nature and has to be answered in the answer paper provided by the University only.

4.    The question paper is to be fastened to the answer book.

5.    All rough work, if any, has to be done in the answer book itself on last page of the book.

\H9

UNIVERSITY OF HYDERABAD M.A. (Hindi Language & Literature)

ENTRANCE EXAMINATION, JUNE 2011 PART-A : OBJECTIVE TYPE QUESTIONS

Hall Ticket No.__Max. Marks: 50

TERT:    % tTR-rTR 3*+ 3 Tnr    

3rR $. 3HT-:qxT 3T5TT ctflBJF fcrfC.

1.fT    # WP7T    3cTRft ?

3RF 3sT) ifknfr *T) xjfas ST) 3TT3    ( )

2.fT    FT TOFT TTFTTcaT JTRT oTTcTT ?

41*foT&c| TPfft v=T) TFT TRlt *T] W7TH TITft ET) tJ3ftToT TTCfr ( )

3.ftr?r     arRfl    ?rm itt ?

?RF?r 7r)TmTTR swt    y+ns    ( )

o    00

4.    'Tr TRT" <x7lrTT 5T ?

sT)5=RT=rfcr JFTTFfT 7T)3Tor    ET)3f?tfT    ( )

5.4IIMfrl    fH    # TTCT TT ?

*F)3mST    3T)T V)J3&    ( )

# fe- qfrfM' ?

JF)3rtfrr Tzrxti    *r)    ( )

7.$*n-l     'til'H <dd *h1e| "11 |? ?

*F)cbefUcil<H T)RT 7T)RT V) fTft    ( )

8.    tof?    EMT $ ?

)3TTft sT)yfRT 7T)HpRteT )tT    ( )

9.    3K5RTT     ST eFRT*-    tfT 5Ffa # ? *0 *sT)To-oW 7T)flpJchdilH ST)*teT

10.    3TTffr 3THW fHr TRT t ?

)?7fT5T Q")5TTZRfr 3T)HT ET)7TFoTT 2J3

O <d    o

11.    'srtfr aft # otdHM - q% frr xjdichu r ?

yr)HoRft?rRT 3T)3trrr tr)qsnr

12.    tercfr # 3Trrr rtt ?

cF)3Ttfr sTj'doi+iffTl    6(1 <>51 ET) 5of    (

13.Plrf-llc*lT<slrl    3 etifcri    fcf ?

o    

)E*ll sT)cT 7T)oit>< J")M<y!+>'<

O

14.'3eK    pTTpTtT oTTef # 3=Rct ttft (WT - qfrK    #

o    o

)yHw'<; cr)Wd;i<H *r)*$Wiii|

15.'TllrleM(H     t>Ul cfo T?T )T +>fci 2JT ?

sr)mor 7T)%9ra2T q~)flfcHm

16.    xiit tjftr frRr txtstt ?

T)7RT Tfrf fffr 7T)TffftJ- mTFMT

o

17.3RT3cfr    % TOcf,1 cffcr ?

)S7Rc ) 3TIT    ftftfr 7T) $XKZRT V)ftlT

18.    UcVriycfiiir fau<l T*JrJT t ?

3)*ToTT    7TZT -)chMd 7T)2TZTM ET)o4lftll qt

19.    f5T SM 3t 3T& SfcT oT - *TF fTl# % *F)fft3tttT 3T)WKc gftVfc tt)I<HHM tTH&St U)fHH<*M 3T?"

20.    WRH 3TRcft* Wft'dT 1? ?

)||Hch<i TF sT)ttR- qT3T ZT)#frfr?RW 7TF fTRT

O J 9    O

21.    # arfltonr +tedi sft rtrfHT tsr t ?

f3mil *sr)*retrc muii gr)fFT st)<husmhih xjh<*I (

JO    o

22.    xi+iHi 3rm #r <f $ ?

)CJJTfci deplHdd ZsTr *T)3ftnieKW TTFt tT)3sW    (

23.    'WT' fHr Ttt $ ?

?)JRTO ST)3TT 7T)7T ET)dMcf|<U| gtfr    (

24.FWTcnr    tsr ?

sT)o|or{;    di)cHioi ET)<|lflaiollH c>* (

25.f5rffisTH    $ $ 5-W 33=2IRT 3TT 5Tf ? 2F)3TO*-3TC3* 3T5Mt T)S % 7T)9hsR U*T offcsfr ET)5JST TET (

26.    rTtt % *t$*    TETS7T $ ?

*0*l'<H4Jm T *sT)3ratolT 7T)jftT T%9T I)3RRTT TOTS (

o    o

27.Pl*ilcinslri     Vl-FT    ii*iii >T 5T $ ?

o

r)WoTEJRT 7T)Q7frEJ5T I)rTRT    (

28.    # smf fHr TEMT ?

35)3T5faT sT)H-rl 7T)JTTt ej*i*i ST)PUi<>ii    (

29.    'SST* fHT TMT ?

gTFJfrf *sr)sr.rzfatT t)?ruijhk et)2Ftt qrc (

30.        qicjcb tsr $ ?

5F)ifTMt5r?r r)T3h *jt    tots tr)3fftsr<ter    (

31.    HK'HH* Id'H    fTZTT ?

ef7)7Htr ?TFR T)trfT 3TTTcft *r)3T Er)r|r0TT    (

3    O

32.    ,3Trfrt 3??TpRT fRT TRT ?

cr).3TTT.3TT3T 7T)Hlcl TTtJV ET)cZJT    (

33.    fTHr TxITT t ?

o

)57RTTT &)4M<U)| t 7T)JHob< EQET    (

34.    r jft 3nrcrr $ -

2F)HTH ZsT)ZT 7r)2=r2T *T)3TtW    (

*3    **    

35.    -HySIM    T frT? -

?ir)# ?t)#7 fptcr tr)qr    (

36.    ofaV 31$ t -

)cT 3sT)3cT 3JT 3rr)WcT o-iic;i ET)cT    (

37.    3TT SeT 71$ 7TTT 3T -

?7)icH F>t 9oTT5TT 3sT)Ipi s||t4H| iJTjTTfrsfH jftcT cHI T)3<H >t HRoTT (

38.    'Tfe' feT TRTfT T 33TFT&T ?

eFjcicH'fci si)3Tc3I7ft3nW 7T)>3JRr W)f|T    (

O    *3

39.    TTTHT-fcTT fT    T 3JT t ?

)ft?T )HrM+6l r)r y)3To2p?fmra"    (

vH|


40.1r    ffc&z t-

r)T:+r 7r)?fr+T ei+t    (    )

41.    'Abandon' =FT VfrRxT %-

3*)JTfrfr sT)t$cr|| 7T)qftHJtt,| ET)qftriJ|J| TT    (    )

42.    'Abstract' 3>T f|"-<?l yfcr -

)?TT )?TTUT 3T) )TT-?TT    (    )

43.    RfrT *FT fttm ?Ts p

O

q-)T    (    )

44.    4' cP7 H<lltn ?T5ST j?-

2F)?rf$T *sr)fTT tr)faTER    (    )

45.    # tsr fpfr t -7)ufr zsr)7T<ri 3t)jrti- tr)?Wr    ( )

46.        sttht ?

Sfi) 5    ST)15 fTcfT 7T)14    ET)8 fFTOT    ( )

47.'RtJW    # fRT tlRT % STHtcT flT    EfrfFT foTT 7RIT ? 2F.)351 ST)352 *T)350 ET)349 (    )

48.    W    ff Plchdcfl fr ?

?sr)gRFnt *r)fc<wni4 et)3    ( )

49.    3TTT 3ffaST FTBT ! d<*-l(1 +6lrft

o

3TraoT tr 3ttr 3TRsfr # qrsfr.- fTfTr qfrfr :

)4<iKHitr arerara ?T)AfMr9Rw ttf ethijii ( )

o    o

50.    'PttftfT fJT # ?

3T)=hdi *r)ratr    ( )

PART - B, Short & Essay type questions. Marks: 50

TO 1. fstfrw SRciJtlKI eft f'WHTTJ WcTTSXT .

o

3mr

fcrzz %    qi yRr srfnr. 15

to 2.P)hQRsIh tefr xrsF faro rt fhr forfnr. 15

3T (7 *sr. cJcjhw    3ttr *raT

o

7T .SMK 3ttr TfrflT

tr. m 1 a 1 c, .

TO     fWr Ur qr    fotf&k1.    10

-<Io1ShIII f<n?t ZsT. ?rfFT<Sto HT

*r. Frfr attr Wttt

et. 3TRH # mQlcf, TETfT 3T ffT TO 4.fRTfelW BFTcTRT *FT Smti FTF 4Mo1W.    10

fcfffr TO 37Tnzr-< fsFT gnqf HH 3ft 3TSrra" 3" 3*3fr 3PRT fTT ffT ?

o

Tl<HK fRfr slt. # SfT oiCI"

o

d<H 3ft ETT <HT cWi Ad. i Ift ?

o

2RTT 31 H I Aim 3TH     T ?

1Attachment:

( 0 Votes )

Add comment


Security code
Refresh

Earning:   Approval pending.
You are here: PAPER University of Hyderabad (UoH) 2011 M.A Hindi Entrance for M .A( Lnguage and Literature) - Question Paper