How To Exam?

a knowledge trading engine...


Periyar University 2008 B.B.A -tamil -ii semeter-ii - Question Paper

Sunday, 27 January 2013 06:50Web(6 pages)

S.No. 2020

(For the candidates admitted from 2006-2007 onwards)

06 UFTA 02

B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A., B.B. M. DEGREE EXAMINATION, APRIL/MAY 2008.

Second Semester

Part I u51i

oDL-affimoD.ffLDuj leoaliuiiiateijLb #1 p <950053 u_|ib

Time : Three hours    Maximum : 100 marks

U@<1 - (10 X 2 = 20 LDuQu655r<5<otT)

LSl<S5TOJ0Li> U<5<p <sl6OTrrffi(6T5<5@Lb 6S\&nL_ <$0<$.

<KL_lq_LJ QurT06TT GlSl(o(T<5ljb <S50.

1-    LSlfDuulfibGiDQ) l<a)n<sD g)<sbCT)<sD liobioiDeoGiu.

2.    CTUL51n)Lii51(sb <ffimsrorGu6OT

3.    UJnrgULD OT<6OT<S<S61 U_]LD CTSLIoSll_LD l_|@GQJLb?

.....

4.    OT<5O<oOrr(T<s0Lb djQcurreijip OTerflgj.

fflp    <50<95.

5.    <$<ob<] OT(Lp]iu <oiii7<sorTrT)pu LileffrrEJffiSTT ij6roriq_65)65T<ffi

<3.p<$.

6.    (offTLjLD 0(GT5li) <]p<<S5)<$ 2_6MT(TJLb $<1 ILirTgJ?

7.    LDmsiHsfl.s.SQjrTffffifr ujrbniu nd)<s<oiT hjuqdioii?

8.    U(J<S5oflll51 <SOT lQ)<5<5<SWTiQDa5<5 <3.p<$.

9.    (LpLLQffi-LjOTriTffl gS)<] <g.p<K.

10.    CT(Lpgja : ueorr + uLpih.

u@<l <= (5 x 4 = 20 LDluQuerorffiGrr)

iSI<sbTgu0ub goriigu eOTrr<$&(&@Lb IpefiloDL- <$0<$.

11-    )0LDf>5!ST(9: fflr&J(<ffiTT CT0J>fi)FjLD JTj5)l_Quff)fT)Qfl'<olJrT<95

gwri_rrGn- <Kn.p<]fDrnt?

(sbcogj)

;    ()//LJITLbl51(SiS)<ayT<5 (95<o55TI y,U<95(fl(SOT .1 [j<56&)<SffT LUfTgtJ?

'i /

2    S.No. 2020


12. (ch) CB<SF(TLp<5OT GuiTITLJfflrB GumT<5<ffiCmb OTa><SlD<SlLlg] CT<5ffT (LpQrreiTGrTrru51(jLb spijlnrigij?

(ebcogi)

())/T<SLiQ<suu QurT0err<s<s5)QT S)], u5]<S5)LpGuj 5jiTd5rr<K33    5j<o&)<oD<sfil pfDrroT?

13.    (91) @eTTr&j<5(S5)ij iijffLDg-Lb <]p<E0r)<93u$]6in- 2_<$<)<!f

<]fDLJ65)U (o](Sn'<5(g<5B.

(ld)C0i)

() cn-eurBrrGiyr <)p<K6iD<$iiSl<s5T ajLliurra Qrr.(Lp.#l Qoj<UU@d]lL|(STrGrT QurrgJ(oI)a)l_0DLD<5 <0d5g]6TT ILHT65)6U?

14.    J>\) U<oOT(Sof]0 0(Lp6tf)fD<56ff)6TT OT(LpgJ<5.

(d)Dj) s_LDpu L}<so<surr(rlilil_| qjcidij.

15.    x L5lOT6U0<siie?nrciJfr)peTT guoSIuSIld L_fij<s<siT-6ijisiS) uSlarr

,g)1_fjS56&)GlT<5 (SjffjlulSI ($><.

l61lp +<$fruj

GiDLD-f- <L_kpSOTrr<oTT p + U6ff)L_

UL+ gJiSffif).

S.No. 2020

[P.T.O.]


U(<) )- (5 X 12 = 60 LDluQuioWr<5GTT)

lSlOTiJ0Lb ggffigl 6fil6OTfTffi<gs(Gr5<5@Lh Qu0<S$<otf)l_ <$0<.

16. (h)'" #)ioLi(olu0LDrrioiDaT Qitq    6)l6ff)GniL|Lb

ffifwLDcsemT.K (rrsOTaFLburgiT atnpeueOT lumsiDQj?

(b) <J05)<51J <SLDI5 <SJ<S<51SI<0OT fSl<S5)(SO<S5)UJlL)Lb ffi(oOTrL_ LDmjiglT jfl65)Sl)Ci5)lJLJLLjLb LJ(oOUU@gJ<5.

(<=) CoU LLJ<5GTT    Sffi-LpffioiDLDJ    loULprijlujioiD-SF

jQrrOTTLrriT CTriifBjOTLb q<(oOT5GTT6iTn'iT?

(jd)0j)

('b) ffirrCnGLDdEU L_|<S0<oU iflcijT <]G<o\)<o5)L_U UITI_<ob<$<oTfl<oST Qurr0DGiT<$ Qa5rr@j apas.

18. (dl)    <lpc$6&)5u5]<ob QeiJGrfluiJLlQioTTeTT LD65f)53

LD(offrGijmlL_Lb urr)(51 Sierra 0.

(\<S0Q)l)

(i,) rDLp u@ii>urr @n5)<] r&. iS)ff(jpiTl Slo&QnjQ) IpaseiD (tpGDib a<n.pGue5T iuitcidoj?


3    S.No. 2020    4


19.    () <5u5]Lp<gF lfbn51(S0<51ujri)<5GTf]eOT GrrrbrDib - aj6rriTff) @n51<gJ @0 L.Dij qjct)ij<$.

(cbcugj)

(<=&) <n51LiiT'ffiCTT rf)n51iu <5Lj51yD<E5 QmsrorLqjoiDGifr

20.    (i) <(Siki_.QfffrpQp(Ti_(T(oWGTT LDrrrbpffi (4x1 = 4)

(i)    LDIT53S] fBL_0mb (T)fDmsiT (lii]p>liS5)5TlLJIT<E

LDrrfDpa)

(ii)    LDrTioSOTQJITfSGTTfTfob    QJ@LJLj    SjfllLKoiDLD Qa:iLJUJLJUL_L_gj. (QffuliG&liswismLirTas LDrrri)p<$)

(iii)    Qu(fliurr<s5)ij fiuiTuiT otgu0ld l<sbD<su

(2_L_6kuml@ 6fil<oiD(o5TLurr<5 iDrnpp#)

(iv)    oiLirrlifliurr, W<sftrrGLirr<aGiorT! jBdSTTGrrpLb urnq-u uip<5 G<su6wr(5)Lb OTarn}rr(T (ujpssirrifDrrss LDrrppffi).

()    <$l1|_UUlL|_ plDJ Ql1l1L}_(T)0 u516OT

|0D<S55TLJL|LI    QupSU    Q<$rTL_!TU rT<5    LCTTQJfTffluJLJ

Qurrif1ujnrGfT0ffi0 0 <oflkJOTuuLb OT(Lpj<5.    (1x8 = 8)
5    S.No. 2020Attachment:

( 1 Vote )

Add comment


Security code
Refresh

Earning:   Approval pending.
You are here: PAPER Periyar University 2008 B.B.A -tamil -ii semeter-ii - Question Paper