How To Exam?

a knowledge trading engine...


Netaji Subhas Open University (NSOU) 2006 M.A - Bengali (H) Part-1, -1 - Question Paper

Sunday, 27 January 2013 02:10Web


M.A. Bengali (Hons) Paper-1, first Year
Click the Attachment for ques. Paper

PG BEN-I    PG BEN-I    (2)

?ft 26 toi-l t

I Ett 5t    I 100

(tCHt =tc I 80%) *lf*f> 'G    1 T Wt tl

xwfiR xrffo$t ~x1%<t? flc*3 cce? cst ci tcs zcsfa f> xttin

V =Fr

11 250 CC< 300 HCt T3T CT-C<tlHt Tjfoi ZlCStt tHI

18x2=36

(<) tt\ tft5T f<f fl 2t< X\H Wtft tttttF3 tf|CTt TttET ~t\ tt\t 1%T C=ft =tC IHwH WHI

(O trm xHttw <f_tt wtfH ihh wtfH CTTf< >tt ftEiw 1w

() 2ttf%< tfWCWt Hffl>t tCtlCt *rft j|

() tt\t i<> tC <twe ttt6 fe<it =tc IHwH <tHI

=Fg;

21 200 CC 250 HCt    CT-C<tCHt 1%fo> 3C$lt _t 1w

12x3=36

(<) CltttCt <ft2)1wtt ItE 1w

(O "Wtt 'WttRttm ItWWt fltW 1HtW <tHI

() W<ttT tEHTft CHt <#C 1t5lt <tHI () flfltf fet hTS< 35H=1t ttw 1w 0&) tflwHttt 1Htt HCtt Cstow=1t ttfHSj IHwH whi (T?) WltHtH tCHt <fwm iitt CWtCWt CT fltW <tt C 1tCS XtMtEHt WHI

=Fg;

3 | 100 CC< 150 HCt CJ C-C<TtCHt TJttfui 1tCW XtMtEHt <t&HI    7x8=28

(<) #f3##3H <tCtt tM Efte ;

(*f) tM xtte;

() xHfl ;

(r) <ft OTt%i1 ;

0&) ZlTlt ItmTtCM CltW ;

(T?) 2tttf%< <?f#t XtfJ ;

(1) <sttttf ;

(W) <Cft fe<5ti


P.T.O.Attachment:

( 0 Votes )

Add comment


Security code
Refresh

Earning:   Approval pending.
You are here: PAPER Netaji Subhas Open University (NSOU) 2006 M.A - Bengali (H) Part-1, -1 - Question Paper