How To Exam?

a knowledge trading engine...


University of Delhi 2009 B.A Hindi A -I, set-II, BA(Prog), SOL, - Question Paper

Sunday, 19 May 2013 09:35WebThis question paper contains 8+2 printed pages]

3TFTT    ..........

5548

B.A. (Programme)/!

Ill


HINDI LANGUAGE Paper I (A)

TO : 3

: 100


cp fr 37 tt 7nj f=T4fftrf    TT 3TFTT    I)

1. f#Tfer    3TFT MIcsbH 3    xTTBt 3 %TT

1?, fchl        fTJ "nTT     3tR

15+15

(0 drclcK    % feTH fRT # i#T

ttot I     hIhwi ti

3pM     Tq cT TR iTTfW 7T

PrrtT    3TcT 3 %RT f*SR fTT

% wqr    Trf% f\ t

TRfa    oqT 3?R 3xRtxR

W<f ch<nl TRTt I     ycjfrl 3 Tt -Hell'llrHlcji 3R

TTcTH-WR     W I TIqF WTt 3FJpM ( 2 )    5548

3     tcTT I    fW] gTCT

)dl % I 3TcT:    <Hchc f? % fidM

3 7cTH     fTTT

oMM! 3 "STFT fl yfrl 3?TT cFt M|ldl t fa #q 3mt Tc# WTcTT 3R% TTf?f-'iTIf:!:[l -Hl'MdlT    T-cfFT

f I 35,    3 pp? W\ ffrT

THR 3 cRj$c[    

>PTT 3 eFTT TFHT Tl%T71

(0    % fchlfl 1WT fa3}f

3TR facT fen | ? FR chlfl |

() rfar t ttwh wmm 3rfi% fas r 3 fT cft t ?

(iii) 3FpM W-oTFT qf "3TFT f ?

(it;) cRpta    T 3TTYFT MWTJI

(v) T.    cm,    frT,    

fadH Rifely I

(T3) cfiM mRcMh

TTft TFffo -qteN cT- 3TOR T rTT % I cucrnlfch fR-fH Idl

SPRt FRT -gTH TO *IHK 3 <M<=hNI *TT, 3 TT( oqjr FFR 3 ?pT fHl T    eT? 2TT 3FRT TR, 3M

7fp, 3TRT    T cT3T    Ml< I TTTrf

TT 3THtT dl-S 3TcT "fi Id TR %l -WR 3fR toT-HRfTRT TTFf % WTO 3 Tt-Tt TT fTT f 3fR TrjRtf?T W-TcT t T fFTT    FFR

TRRt1?f e tt4 3 TeT    3T%eT *ft

-cjdl 11 cl) PTT I lTf Pl<M tcTT f % 3Tc 3?R T-R cTen -gFH    <*TRcT TFRT

61 cT> 3R TTcf,    3Tlf tR TJUTt fqya

tftt ?n |    *t4 37cTR 3?R WTt Tfeg

f <H<*>1 flrqqilqm fRT TRf-THR fFRT TeT I

(/) SMkl    fFf TO 3 fOTT TPTT % ?

OTrr    <?    rr *mi

( 4 )    5548

(ii)    gfafta* ? fa -fbr farft fvlNrii

T <i<r<2J    I

(iii)    TcT "qftcN T TTFpfr-'STTfTT FT faTT TO faT$ 1 | ?

(iu) 4    TRifen fr Ff-Trm tfr

feT Fl Ffar cfc TTTH $ fa WFT efft 3TtT TfacT fen W t ?

(u) TrgVFTT 3WRT,'t 3T fcTTTT

ctfr 3 wfr] chin*i

(F) TR; 30 TT 40 cTr c cpsf TfT%rq 3 cT # f I         *jfa

FT 3TFt 11    % FH 3 WRf

V?lul TfTT-TfTT TFT TfTF <JD 'ftf?T FT <=M} TcTt 3TT Mt fer Nt I FTfTft % %cT# 3 *jfa TFTPTT 3TT TTt F Tf cTFTT fa TT TFTFTT FiT fa csjcfl 3TTf 4)1 <chK f I FTR 3ftcT% TcTt T ft#ft W TFTFTT FtFt I Puidl t, -ci-O -ciHK, crft FR 37lf 3TF% ift 3 fM TT fT #

vio&K T S)JI rTf M*>N fTI I 3TT IPRT TJT % TI fT*T 3    %TT3Tt o

m T* 3 Kdo|b[ < fil xn; t : < KfH 4 3T

W pTF RcTT t,    75cn T

T chddl ?TT |cuRh41 ?[ 3HIH<Hl rr 3fpFTcT U<b\d TT FhM, TT T Mt 11 (t)    < TTTH T    TTcf

>T ilH (c1l$ I

(u)    % %H RTTO 3 Wt T n fef

Nt t ?

(i'm)     %cTeft <*mw 3 fr uhi

3Rgrf fen t ?

(iu) iFT T Hff 3 fe[ cTT <

fro f ?

(y)     t M t fei w

3 fen t ?

( 6 )    5548

2. faHfdfisId WTt 37TR tR    TT    ftfIT ;

ctf    3#TrTRT 3 #3cT WT:

'tttt fcj<cfti f, rt cttf R<h1 Rprfr

3 WTT #R, TTcfr fdfkTd h!<K T

W TT I Tt 3 Ff 3mt Wfo Fftl    FRH <2(4 <*>{< wi'l <2M( 2JT,

chlD Wr\ rf fTt ?f7 <*Jc7T    I fRT

3 WFTf 3#R*J     fTt *R,

TR, fffecTI 3ftT ddd! fft 37TTcTT tcft ft I TJcF TR     'm TT xj     xj cTtT, TT7

3TT chl'Jld, TR 6I<1 T7t?ft cTTT TR cTcrTT TZTRtT, ttT -si<jo ft ddcik, FRT TO STT if srfFF? TcTT qr U3&R TiFn stt- fRTRt crtnn i

(i)    TT    rr     idftsilJ.1    2

(ii)    4 3fRj 3#MNT Tt cjfiER #R WT: #T fT

f- w Trfr 3 wf tf 3Tf

MTT I    4

(iii)    chilli -l "fch? fTFT rq "rf fT cRt"

TFfc f, MWT7 |    4 ( 7 )    5548

3. fe# TTfo WTt TTT :    3x5=15

(i) TT SfTT cfTt % 3 #R 37    cfit RT

f?rrr ?

('HlfcoM     IT fachW t)

(m) <i7M <$c1l 'Tk T 7FfT % ?

(mqr #0

(m) RT     TfTT     w w t ?

(TTRTT 3?ft ofcT)

(iv) 3HRchi cfft #5T     ? rarr rm tti

(3fecTT3f T wf)

(u)    3fk cJF r 3TR 7W tf71

(>Jlcl Ttf)

(ui) *fNr Wft % 4 cTHTT -3T-qi 3 fef OTI % ?    (3TF5T 3TcftcT)

(uii) HIOoIk 37N cRT TFT f ?

(f*T3T TfTFf) ( 8 )    5548

4.    cttt     3Trorc qr fe# "qfo wri

3rR    cfHTTT : 3x5=15

(0    Hirlch crH 3fa 'qTTT FTf t=TPTT t ?

()    fTT 5T Wfr TTifuR7 % 3T fen ?

(Hi)    Hlfjch -gcT BfeiMcR Trft T? fT T W ?

(w)    cFTT TFTR fer Ff FRcTT t 3

<$3 ?

(u) -htTI 3?R "fr dicb< hdcii rt iol trtI' ?

(w) 4t# t HTeT    fag ?

(wi)    <fiT rfbr     fFHR TFR

oR?n t ?

3T5TSTT

rnf sttvr fWf "nfcr wri tr :

() * TTrnt rEFn # tk ?r f, ctti <rl<=bfcld cjt Mid) ilH    I

(ii)    it W f7 MR $ RTTT *TT?t t ?

(iii)    cfcl'cll'l 3R MHK    <*>61 v31lcll % ?

(iv)     37 Rfl 37H TI cJHI fTT ?

( 9 )    5548

(u) HKlvi'H    FTt W TOT t ?

(i>i) TeT R-ftcR fny fT TOR faqi TOT t ?

(uii)    TtfT 3fR 3fft    W % ?

feft tt fwr -qr 3TOTT fegcT fqnft %%q : 10

(i)    cTfa-TffT

100

H 0

fair

m

-15

tl

T

*7T

3Tt

R

ff


(ii)    fIT W#

(iii)    'TO I <11 |dcj|< |

fdnfdRsid rm    3 'qwftd    : 5

% 3TtT #?R T HlPdch !    

m ttrt ~f?i "qr ft 3fR    

TTTT I     37RR TTT    HR f%    I

-STN STTft 'J|4< W 7% f I SR 3    %ft Tt ffa TkTU 3*

fm\3 f,    % fTcRT w 1

crrd cTHT I    % w-**7 %rfW

?R TFft fTcT IcTT t ? chchch

hIhkW % dHclR #1

<=h<i, foiMm, 'Hl'i, pf, wi, hI<i, wK    TT, TTT, 51, %% 3TITT, 3RT,

5

7. () (TsT)


fHHfdRsId T q-sFTR fecT : 5 (1) fVNId 3 WR Tpn cR Tt $ W: 1 () 3TR WIT fcTchM t    I

(m) TTT 3R tl

(iv) W    3TSjtf | 3?K RTt cfft gfcT

c f5RT|

(u)     arrrrlTrr mtii I fw tiAttachment:

( 0 Votes )

Add comment


Security code
Refresh

Earning:   Approval pending.
You are here: PAPER University of Delhi 2009 B.A Hindi A -I, set-II, BA(Prog), SOL, - Question Paper