How To Exam?

a knowledge trading engine...


University of Delhi 2009 B.A Hindi B -I, set-III, BA(Prog), SOL, - Question Paper

Sunday, 19 May 2013 09:30WebThis question paper contains 8 printed pages.]

37ITO 37*..........

460

B.A. (Programme) / I J-I

HINDI LANGUAGE (B)-Paper-I

'TRT () - TTFT-TTpT - I

(TOFT-gr* 2006/2007 3rt? rlrMyIrl - Non - Formal Cel l/SOL % fnfMf % frtr) TFPT : 3    ijuilch : 100

(W    fnftrT 7SIFT R 3FRT

[hu I)

1. HHd 3TK 3TFT% MIcisbH *T fTTTcT TO fTTr "HTT f |    3TT %    ttti tjtT % 3fR

(10 + 10 = 20)

(F)) fRT *R 3TN 3TRmJ F, cf -3TRcT TfRRTl' TRTPT <*TTTcT t I 3TPT    3TRTT

3ttwrtwttf i facRT fcf 37FT% m 3 W K, fT w r-MH r'lfctrl I 3TFFT Rcrll 3TTfe *T FR    3*FT 3TTW

#*?T 3TFT ft I 37FR TT Wf, oTT ?T %    SRTvTt cfTR R    VlPtri

3TFTxr|    3 tRt-

irfT RT TH t ?lfar 3TN F I *R *TF cR Ft Hrll t- fa <1 fcl    37 <H|Mcfi XT

*ftFt I ,H<UI T *}TcJ FT idl % ffd Tt ich

far far t tr m: TTinn i hkihI t Tfo Tfc    FT TfarlT TTT Tfeff TT, *R TRt

\    FcRft Ft TToprft fa WR-WR FTT R

FT Z3RRR HT TTtTTT I

(i)    ht q farr t tft _ra farr I ?

(ii)    WTFTFTt ?

(iii)    c3) % 3RJTTR TTt ffd MR< 3>T TT rnml?

(iv)    TRT faqT FRTf Ft rmr fa wrr-

FTT *R FT dfc<|cM dHl I FT T 3TRFT W'i    I

(T3) 3TrfN T FRT TrRTt ft 'RZT FT F 3TR FTfat TftTctT T %T cfFt 3Tfcf 3R TxTT I" fRfa FT 3R qzzt Teft FT I fRT WTTcRT M=hRl    3TcP7t NrfT fRMrTT FT

TIM FT njiicii F, fcRT TRPT ?FTF 3FpTcT <*,<H dJidl I fa fafe fef 3 %3eT 3# T T*F TTT t ft TRTR 3Tfafar[ T TNTR 3R TFT F, fRT TFFT FT *T cf><|(i faR TPT    Tt

c|F TFT ol<Jci-TIT FT TTrTT F, fRT TFFI 3Tft olddl <Hdl F cbld< FTT <i-HKl Mlul) % TFTR 3m 3TFfat yT THT TTFcTT F, fRT TFFT W#T     TT-TTcp 'llf=h

rr % Trm 3 t, wr,

W cfF T TTcTcTT T 3Tr RcTT | 3cTN T    t I F 'W 2T t-

<mR F ?I<W % 3trT-MrM4l Hl eft pft-T\ *TT fTT TT fxTT t I

(i)    3TrfN*[ft fM? cT?T) | 3TRff ?

(ii)    SFJcTFT T W FT W ft ?

(iii)    frR    m W TTT ; W#T

9h1si, FT h$M

oFTTfTWTrt I

(iv)    3TcTFT W5 3 37 3WT T WiFi | I T$

wtwykttw i

(n) m\ T=RT 3#T qiTft fW-RT cTft, eft T rfTF WT-HrT 3TRsT, 3TR 1T%nIt

wr-fr 3M, tft t, nfr srt? mRiR fm

T TPTeT, T 3TF ! MF w 3fR faTT n7 ITT    I

3fR TFT TcT T T, eJZ, T, <FT sfeffccT ft fen, 3TTfc-fe    clfuj) ! -R it

fasTcfT I- l< TF *Fddl fa cl), TTT -Sl FT, TT 17 T # eft cbdl faeft !

(i)    vTWF Tft 3TR gfTWT % gTFT % TTWT T fer rfrf RT IFcTT t ?

(ii)    c-ptf W feft -qfr T 3FT TW cblHU I

( hjh iiiii md    i i

Hfrlte Ibb Hfr OaE> (-> kh<PIU>frhl<fe >ibU> |Ma (-.|SP,b (llA) (lilil?.)    j \* jMa ?l?hj (4>     llhM (fA)

(| ]>>,ho h    &&)

I illf :&hii 4=L

*mkK ifrPjkl >IK> >\*W    .lplh> kJ A)

(izki Ihh Ibhk jj >thj)

6 |

(P>fo ppjitft bml JJLdJ labile PjlK (ai)

I rlkjfr >PP Pjfr-4>P \g P'-foftk

% Mik kibl ttJL    (III)

(K>$)     | Mjl IblPfr

i&E hlPhj-Kre|h. ln>!4> j aL.    (ll)

(iftlfrjH*)

% frlttkjfr Ihfr ft Pftllft <frEjjP<frl (i) (01)    : >PP \ykK lit?- i->j 'z

i,\h&

lit? 1M 1M> <*Uh tii to: 12iz (ai) k-Kj >IH    |bSj> hHhlft    fr (ill)

3.    3tRTRT % mm qR tNt 3OT %

;

(i)    3 % qfT #frT 7 % feR

3TW vjj)cHfll*ft RT cTT I I feft T RmfTcTt ?

(ii)    ljld fRT chjl T iTT % yfrl <r1JM lld IT sMfclKl Rrlr    I" I cTTRcT 3rR

I

(iii)    WQVR %    [ctVhdi? cii I

(iv)    TTcFTTT? WT dMM fr Ft W ?

(v)    3m j'Jttr ct    fT fer% w I 3tr

w ?

(vi)    fc|c|| % <*>g| 3TR fFRt cbli ilH t

?

(vii)    TR7I    TTt ?

3TRT

T dfcfu Wlch % 3nTR "TT fFT VNt UHl % 3rR

#tt :

(i) fWT fer R? TTtrT T feRT    %

foFTT ?

(ii) HT<PF % -ST. TTFFT ftcfFTF % TFT TT TNnfacffcTT ?

(iii) cTF 3TCRR 3tR 1w# qr r    T

3TIWT FT1 itfTTT |

460    5    P.T.O.


This question paper contains 8 printed pages.]

31TTO 3*..........

460

B.A. (Programme) / I J-I

HINDI LANGUAGE (B)-Paper-I

'TRT () - TTFT-TTpT - I

(TOFT-gr* 2006/2007 3rt? rlrMyIrl - Non - Formal Cel I/SOL % fnfMf % fax*) TFPT : 3    ijuilch : 100

(T    fnftrT IFT 3TW

[hu I)

1. HHd 3TK 3TFT% MIcisbH *T fTTTcT TO fTTr "HTT t |    3TT %    TTTT % 3fR

(10 + 10 = 20)

(F)) fRT TT 3TN 3TT F, cf 3TRcfiT Hi<41 TRTPT 5t TTrT t I 3TPT    3TRTT

fer facFT fcf 3M% m 3 TTTfrT K, fT W r-MH r'lfctrl I 3TFFT Rcrll 3TTfe *T 3*FT 3TTW 'qrrm,

#*?T 3TFT ft I TTSfTRT TT Wf,

?T % far* <+>) STTvfl' chm    lfRT

3TFTxr|    ft 3

-qfj RT [R ?lfar 3TN F I *R *TF cR

Ft    t- fa -h! fd    cf><< <HIMcfi <4 XT

*ftFt I ,H<UI 7 *}TcJ FT idl % ffd 7 ich far fa# T TFT R TTW I HKUl T TfcT *TfclFTTfarlT TTT7fadT TT, *RTRt RH FcRft FT TrM fa W7T-WR FTI *R FT dch<|cf> RT TWW I

(i)    HTq faFT T TFT fafT I ?

(ii)    c#fa7#7TTTF7FTt' ?

(iii)    % 3RJ7TR TT ffd MR< T TT rnml?

(iv)    trt fafr Ft rmr fa W7T-MMd FTSTRFTT ,+<lcM Mdl m4jH I

% j?7T R T -3TRFT T3    I

(T3) 3TrfN T FR Tcft ft 'Rt FT ft 3tR fat TrqcTT %T Ft Rfcf R TTtcTT I" fRfa FT 3TcTN qZZt Tt FT ifRTWTdlIdH M=hRl    3TcP7t dldl faRMcTT FT

TIN FT lldl F, faTT cfFTF 3'Mcj c<d dJldl I fa fajfai feT A %T 3# T T*F 7TT far t Tf 7T7TR 3rfafarT T 7TTR R TFT F, fRT 7FRT FT *T cf><|(i faR TTT Ft c|F 7<PT oqi<jci-7TT FT TTrTT F, fRT TFRT 37Tt olddl <Hdl F cbld< FTR <iKl Mlul) % 7TRR 3m 3TFfat yT TRT TTFcTT F, fRT TFPT W#T faT    'llf=h    3T TR

77 3 377% M % Trm 3 TpfR TTrfr t, 377 77, %SR 377t TTRT 77 77c?TT T 377 cRcTT | 37cTN WET <*7St t I T*7ft t t- fe> ?KI< % 37TT-37r4TT Hl eft Tjpft-ft q7 fT7 TT 77?TT t I

(i)    37rfN*7ft fM? I 37T7ff ?

(ii)    37cTFT%tTtfrr wt?

(iii)    fTR *7M % 37 7W TTT ; W#T

oF7T fTW 77 I

(iv)    37cTFT 3 37 3WT T wm I I f7ft

(n) wt *77T 3#7 qiTft tW-TT cTft, eft rRF W7T-H7T 37RI, 77ft 37T7 TTferTT W7-H7t 3TP#, ?TT T, TTTT 37t7 MlRlR

T TPTeT, 3 ! 77 W    W

3fR faTT n7 17T    I 777 W tfeft

3fR TFI TcT T T, eJZ, T, sferfccT ft fen, 37Tfc-fo    c|fuj) ! 377 7}

<{|Jidl I- l<    cfPclrll fa cl), -Sl<

TT %T # eft =bdl fTTft !

(i)    vTWF TSTf 3TR rfTWT % 3T7bT % TTWT 77 fer 17T rfrf RT TFcTT t ?

(ii)    77 7 W feft -qfr T 37Tm 7W cblHU I

( hjh iiiii md    i i

Hfrlte Ibb Hfr OaE> (-> kh<PIU>frhl<fe >ibU> |Ma (-.|SP,b (llA) (lilil?.)    j \* jMa ?l?hj (4>     llhM (fA)

(| ]>>,ho h    &&)

I illf :&hii 4=L

*mkK ifrPjkl >IK> >\*W    .lplh> kJ A)

(izki Ihh Ibhk jj >thj)

6 |

(P>fo ppjitft bml JJLdJ labile PjlK (ai)

I rlkjfr >PP Pjfr-4>P \g P'-foftk

% Mik kibl iztJi    (III)

(K>$)     | Mjl IblPfr

i&E hlPhj-Kre|h. ln>!4> j aL.    (ll)

(iftlfrjH*)

% frlttkjfr Ihfr ft Pftllft <frEjjP<frl (i)

(01)    : >PP \ykK lit?- i->j 'z

i,\h&

lit? 1M 1M> <*Uh tii to: 12iz (ai) k-Kj >IH    |bSj> hHhlft    fr (ill)

;

(i)    %Rt WR\    f?T % fefF

3TW    *HT cTT I I feft T

mrTrrt ?

(ii)    ljld faTT cbjl T iTT % mFcI <r1JM 3* lld IT sMfclKl Rrlr    I" I cTTRcT 3rR

I

(iii)    WQVR %    [ctVhdi? cii I

(iv)    TTcFTTT? WT dMM TTW ?

(v)    3m j'Jttr ct tert fer% w I 3tk w ?

(vi)    fcjcii % t)g| 3tr frfi cbii ilH iln t

Uwm ?

(vii)    TWS <4Mm    <HH<WI ttI ?

3TT

T clfcfu % 3TR "TT fFT VNt UHl % 3rl<

#tt :

(i) fWT fer TTtrT T feRT % foFTT ?

(ii) HT<PF % H. TTRT facfFTF % TFT TT NnfacTfcTT ?

(iii) cTF 3TOR *ft $ 3tR 1w# qt I    T

3TIWT FT1 itfTTT |

(iv)    ix. 3Tc=CTTfe? mrm% r ?

3fft    Ife 3HfT

WlfM 3Tcfe)

(v)    3?ft 31RTK MvTT lii % T % 3 dch fcbfl iHrchK T <Ser)<3 fcb-MI I- ?

(fRT: W T : 1HMM T) (vi)        % fer    3TtT TT%cT fe?T I- 3 rRFTZ <r1 T T T?T ?

(3nMH 3fe fror I T*JT. *ft TTfe)

(vii)    tntcT    4 Mm w

feT ?

(HrlHI chHI+K : Mm

4. (pF) feftTTTWTSTF:    (5)

(i)    'ikm Modrll t I

(ii)    3TITT *jd)fc| R,    *|ft MHlH I

(iii)    fiKI    fcK I

(7i) fe#fer w?r t ttsm tfcnr tm ~iw{ fahfrsftfarx:    (5)

3TnTR Ich % fenrr 3frt di rt t i Mld \ TT7 3TTTCH f*n ? I WW     3Tr FTcTT t", 5bH 3iidl-ldl f, K-lil % <41 WR "Wfe' TFcfT F; 17 METcT nfa-FR TT TTtern Rcff I, 3fJHd TTF-3W TRTTT $ t I % IVi Mt Ft 'jiiij ?ft -yfe. n HtfWd'M T rfcT FT I 3TfcT W JTcT fer, fP 3fR W *TT *ft eTFJ Ftcfr t I 3TRR#T

eft 3TW R TT3xTT ? TTRM 3TT W

itifr%fe*ftRFHTfimifch 3IWHI lfc

TTT Ml<rH R f-MI TTTT eft fl 3UMdl fy><H Hrfl I- I T eft 3IWH T Wv3 TWTt R t I #TFTCT TTT$ft | fe F 3||fad *5Tzt 5t Tgt FT TTt F"? TT?ft t I

5.    fen TT> feT FT    :    (8)

(ii)    qRcTt <Mh1 fevft

(iii)    fTTTTTqtT

6.    feft TT/fM?T T fen tlfe :    (7)

(i)    FTktfeff

(ii)    T WlF7 |5| TTW I

7.    (3T) mfert ?feRRW%Ft?TT3F | (5)

() fet ?lTcff[9i 4 Ffafe % fe [hhFh[j<M ?fe

feftFfR :    (5)

feT, FTRT, feftcT, 3RpTTTH, TTt#, fTFTR, 3WT, 3<W, 3TT, FT, TTO, RKT, fWTcTT, TTRR, TfeT, #RT, feR, 3RRT, 'viIcRi, TRRlfd I

8.    (F)    n fTT 77TT fenTR m-Ffet

TF :    (4)

(i)    TFT TTI FT TcTT |r I (7W)

(ii)    fer#RFT| I    (rnoiNcb)

(iii)     t S'hR'IU TRT TRt 3T%ir I

(fast)

(lv) fe "TT FScTT 3-flT <ld TTTcTTt> I

(TTTH)

h\t> (Al) >l<fehl>h (III)

(n) ihkie (!)

(f) : 'huy* ?ah> tfr frl* 4>frjlhlh>    ()

Mlk (lUA)

(nA)

&P4 (!A)

h(4> (A)

(ai)

(in)

M; (ll)

(l)

(t>)    : htpiPj (n)

<-hjk (Al)

(!!!)

(}!)

*Jil *il -|_Lte (!)

(f)    :    h: inL PP>pjkTj (ll)

(halloht)    I (Al)

(haito)    I Mk1 jk IE)j Ml (!!!)

(telfrhtfe)    i (!!)

(hallololK)    I |mjl llfr (!)

()    : Hpfr>jh ialfe.    (&)

Attachment:

( 0 Votes )

Add comment


Security code
Refresh

Earning:   Approval pending.
You are here: PAPER University of Delhi 2009 B.A Hindi B -I, set-III, BA(Prog), SOL, - Question Paper