How To Exam?

a knowledge trading engine...


Ch. Charan Singh University 2011 B.A Sanskrit-I - Question Paper

Saturday, 19 January 2013 07:45WebRoll NoPjl.Uilil.o

K-3

(20311)

B. A. I


4744

B. A. Examination, 2011 SANSKRIT-I

Sanskrit Mahakavya Aur Kavi (A-130)

Time: Three Hours]    [Maximum Marks: 50

SRrr-TO    W crT if fNlfacT fozfl

WI I    M I

wz-w

f*T WZ if #T 5RFT I, Kflt    |

i

i. fF#%r w# if $ <rf mit arciK

   10

(|j)    W Sfr: |

(2)

M5I<UI 5IFT W I

TTT

tTR::ii    ~

(*t)    SRFT wm qpft cRcTT I

2.    W?Tf 3 3 ftrgf % WHRT

#rq-    10

- () #54 gjcT; f ST f>5%[: I m *t W?q cht R3T: 11

()    |FfR#Rr: I

W\- WTHigr rfcf 11

(Tf) 'STHTTIt    *T I

'    ii

PlMlRsid WSTf     35T    3=1 K

6 () T TCfT: Vm\ TFFT: I <w$: FfSTTr    11

(w) iwwfe pPm3icr T: I

'd'Hc||<lcMl TTqddK II

#T 5f I,    IT # M ffq |

JRT 7 m I I

<HcIT % TRT'37f -cjiRl f%W sRM TTW feffa ff <& fcrteif #    1 7

qiwl=hi4 TFrm %    f m wm

1    7

% SffT ltlTf gfafel $ TFT 3 =FTT-=RT T WfR if ?    7

m    . i

(ii) TOlwSffWttft? 3    J

(Hi)    i

(iv)    3TH$5HUI $    35T fTT |    ]

(v)    HpT faferq I

(vi)    sperffefraqifat?    i

(vii)     #F$ 3# uTf rt I ?

(viii)    FcPTFRft % U=fj f ?    i (TiprrTf% reflt s?; 'T =Pf =mr

I    1

(x)    =R fcT?M wv/qpwtfk FtcTT I I

fafem, |    1

4744-4-8,300Attachment:

( 0 Votes )

Add comment


Security code
Refresh

Earning:   Approval pending.
You are here: PAPER Ch. Charan Singh University 2011 B.A Sanskrit-I - Question Paper